Opowiadanie w ruchu dla dorosłych

Opowiadanie w ruchu to taniec twórczy, który oferuje wielowymiarową pracę z ciałem. Psychofizyczne działanie łączy ruch, narracje, improwizację, autoekspresję w celach edukacyjnych, rozwojowych i terapeutycznych.

Storytelling ruchowy kładzie nacisk na poszukiwanie i wydobywanie z ciała znaczeń i treści co nadaje mu charakter otwarty jako platforma do rozwijania możliwości ruchowych i świadomości ciała, wzmacniania ekspresji i wyrazu twórczego, osobistego rozwoju i samorealizacji a także kolektywnego działania i tworzenia społeczności.

Podstawę teoretyczną zajęć tworzą wybrane aspekty teorii ruchu Rudolfa Labana, Anny Halprin Life/ Art process, założenia psychologii humanistycznej, kolektywnej nieświadomości C.G. Junga i świadomości zbiorowej wg. Emile Durkheima.

Za sprawą “storytellingu” pragnę zwrócić uwagę na to jak możemy poruszać się i czerpać radość oraz znaczenie z ruchu. Jak mogą być przeżywane i wyrażane treści, opowiadania, historie.

W myśl umierającej tendencji do opowiadania i dzielenia się historiami, pragnę aby storytelling in movement kultywował praktykę zbiorowego opowiadania  i stał się częścią tańca w którym możemy doświadczać siebie, innych i świata całościowo – fizycznie, mentalnie, emocjonalnie, społecznie.

Każdy z nas potrafi ruszać się i opowiadać na swój jedyny, niepowtarzalny sposób. Dzięki temu możemy przeżywać siebie i dzielić się tym doświadczeniem z innymi, tworząc coś wspólnego, coś co wychodzi z pojedynczych ciał i łączy nas ze sobą – opowiadanie w ruchu. 

“Nie chodzi o naśladowanie, ale o szukanie siebie w ruchu”