strona główna
Storytelling in movement

opowiadanie w ruchu

Opowiadanie w ruchu to zajęcia tańca kreatywnego, które łączą słowo i ruch aby opowiedzieć (nie)zwykłe historie. Poprzez integrację ciała i mowy, możemy wyrazić się pełniej, zrozumieć siebie i innych lepiej oraz poczuć się częścią otaczającego świata w którym wszystko ma swój ruch i rytm.

Opowiadanie w ruchu to spotkanie w tańcu i z tańcem, które umożliwia i wspiera ekspresję każdej osoby. Tworząc przyjazne i nieoceniające środowisko, uczestnicy mogą wyrazić się, odkrywać i poznawać własne możliwości.

Opowiadanie w ruchu to spotkanie w tańcu i z tańcem, które praktykuje i rozpowszechnia sztukę opowiadania, tzw. storytellingu, która powoli wymiera z naszego życia.

Opowiadanie w ruchu to spotkanie w tańcu i z tańcem, które tworzy i rozwija społeczność w której wszyscy bez względu na wiek i możliwości mogą spotkać się i spędzić twórczo czas.

Zapraszam do wspólnego opowiadania w ruchu!

Karolina Mielczarek