Karolina 3
taneczny storytelling

opowiadanie w ruchu

Opowiadanie w ruchu to taniec twórczy, który oferuje wielowymiarową pracę z ciałem. Psychofizyczne działanie łączy ruch, narracje, improwizację, autoekspresję w celach edukacyjnych, rozwojowych i terapeutycznych.

Storytelling ruchowy kładzie nacisk na poszukiwanie i wydobywanie z ciała znaczeń i treści co nadaje mu charakter otwarty jako platforma do rozwijania możliwości ruchowych i świadomości ciała, wzmacniania ekspresji i wyrazu twórczego, osobistego rozwoju i samorealizacji a także kolektywnego działania i tworzenia społeczności.

Podstawę teoretyczną zajęć tworzą wybrane aspekty teorii ruchu Rudolfa Labana, Anny Halprin Life/ Art process, założenia psychologii humanistycznej, kolektywnej nieświadomości C.G. Junga i świadomości zbiorowej wg. Emile Durkheima.

Zajęcia różnią się w zależności od grupy uczestników – dzieci, dorośli, osoby starsze – wszystkie jednak łączy jeden cel: połączenie słowa i ruchu aby komunikować i wyrażać się całościowo.

Za sprawą “storytellingu” pragnę zwrócić uwagę na to jak możemy poruszać się i czerpać radość oraz znaczenie z ruchu. Jak mogą być przeżywane i wyrażane treści, opowiadania, historie.

Uważam, że każdy z nas potrafi opowiadać na swój jedyny, niepowtarzalny sposób. Dzięki temu możemy przeżywać siebie i dzielić się tym doświadczeniem z innymi, tworząc coś wspólnego, coś co wychodzi z pojedynczych ciał i łączy nas ze sobą –  opowiadanie w ruchu.

Zapraszam do tanecznego opowiadania!

Karolina Mielczarektani